*** 91.77
Zoya 58
*** 77.76
Zoya 581
Winter- Skizze. 76.89
Zoya 582
*** 68.91
Zoya 581
Es scheint, werde regen ... 66.73
Zoya 583
*** 64.89
Zoya 581
*** 59.04
Zoya 581
Ein Fotograf. 57.87
Zoya 58
Herbst-Skizzen 53.58
Zoya 58
*** 53.37
Zoya 582
Bei Sonnenuntergang 52.40
Zoya 58
*** 50.89
Zoya 581
*** 50.87
Zoya 581
*** 50.73
Zoya 58
*** 50.13
Zoya 58
*** 49.83
Zoya 581
BT
*** 49.14
Zoya 582
*** 48.38
Zoya 58
*** 48.05
Zoya 58
und der Schnee geht ... 47.99
Zoya 58
*** 47.16
Zoya 582
*** 46.38
Zoya 582
*** 45.97
Zoya 58
Mit Schrecken. 44.98
Zoya 58
Mostok. 44.88
Zoya 581
*** 44.81
Zoya 58
*** 44.30
Zoya 581
Herbst im Park. 43.78
Zoya 58
*** 43.28
Zoya 581
*** 43.25
Zoya 58
*** 43.01
Zoya 58
Landschaft. 43.01
Zoya 582
In den Sonnenuntergang. 42.65
Zoya 58
*** 42.60
Zoya 58
*** 42.60
Zoya 58
*** 42.41
Zoya 58
 
 
***
Diskussion