Abend 70.34
Bojek1
*** 57.05
Bojek1
Signs of Herbst 53.56
Bojek2
Wing 53.37
Bojek2
Ural 50.81
Bojek3
*** 46.82
Bojek1
Es war der Abend 44.90
Bojek
*** 43.97
Bojek
*** 42.45
Bojek
*** 42.21
Bojek2
*** 38.31
Bojek
*** 36.36
Bojek3
*** 36.35
Bojek
*** 35.73
Bojek
Wasser 34.76
Bojek
*** 32.49
Bojek1
*** 31.21
Bojek3
auf der Suche nach dem Paradies 31.04
Bojek
*** 30.68
Bojek
Morgen Stille 30.22
Bojek1
Mai 28.90
Bojek1
*** 27.78
Bojek
*** 27.69
Bojek1
Solar 27.32
Bojek1
*** 27.28
Bojek
*** 26.93
Bojek
*** 25.80
Bojek1
*** 23.78
Bojek
*** 23.29
Bojek1
*** 22.86
Bojek
*** 22.14
Bojek
*** 21.24
Bojek
*** 19.42
Bojek
*** 18.84
Bojek
*** 18.27
Bojek1
*** 17.88
Bojek
 
 
***