ne vsyo tak ploho... 107.25
Osmigor (Igor Osmolovskiy)10
BT
Pferdchen 102.35
Osmigor (Igor Osmolovskiy)12
BT
Dämmerung .. 99.04
Osmigor (Igor Osmolovskiy)15
BT
im Bereich 95.08
Osmigor (Igor Osmolovskiy)17
An diesem Abend ... 87.31
Osmigor (Igor Osmolovskiy)15
BT
Abschied von slawischen ... 87.28
Osmigor (Igor Osmolovskiy)10
BT
again about IDRC 79.04
Osmigor (Igor Osmolovskiy)
ist nicht unser Feld 76.73
Osmigor (Igor Osmolovskiy)10
BT
da draußen in Amerika 73.49
Osmigor (Igor Osmolovskiy)13
mostok Winter 71.76
Osmigor (Igor Osmolovskiy)14
Aber das Leben war ... 68.54
Osmigor (Igor Osmolovskiy)9
BT
Wissen - das Licht 65.45
Osmigor (Igor Osmolovskiy)10
frostig - Misty 65.28
Osmigor (Igor Osmolovskiy)13
Auch diese katushechki ... 63.96
Osmigor (Igor Osmolovskiy)11
und doch katushechki 59.96
Osmigor (Igor Osmolovskiy)17
Vast Amerika ... 56.72
Osmigor (Igor Osmolovskiy)
dort in den Wolken 55.83
Osmigor (Igor Osmolovskiy)13
Abend kommt 55.22
Osmigor (Igor Osmolovskiy)7
BT
wieder mostok 54.15
Osmigor (Igor Osmolovskiy)11
BT
chasovenka 53.75
Osmigor (Igor Osmolovskiy)11
mit berezhka an die Küste 52.44
Osmigor (Igor Osmolovskiy)11
BT
irgendwo in den Bergen 50.82
Osmigor (Igor Osmolovskiy)7
BT
wo man Spuren 50.53
Osmigor (Igor Osmolovskiy)
Freiflächen von Amerika 47.89
Osmigor (Igor Osmolovskiy)10
Cape Tarkhankut 47.69
Osmigor (Igor Osmolovskiy)
kleine Kühe 47.54
Osmigor (Igor Osmolovskiy)9
mneg und das Meer 46.90
Osmigor (Igor Osmolovskiy)
Im Herbst ... 46.64
Osmigor (Igor Osmolovskiy)7
irgendwo weit weg 46.55
Osmigor (Igor Osmolovskiy)11
 
 
***